Grande Fratello Vip 2017: lite fra Jeremias Rodriguez e Simona Izzo, in nomination Lorenzo Flaherty e Serena Grandi | Popcorn Tv